מדיניות פרטיות זו (להלן: “המדיניות”), מתארת למשתמש (להלן: “אתם” או “אתה”) את אופן האיסוף, דרך השימוש והשיתוף של המידע האישי אשר נמסר על ידך ו/או נאסף עליך, באמצעות הזנת פרטיך באתר אינטרנט זה  [להכניס כתובת] (“האתר”) ו/או באמצעותך לגבי מידע אשר בחרת לחלוק עם תמיר פישמן [מי הישות המתקשרת? ושו”ת?] (“תמיר פישמן” ו/או “החברה”), הכול בהתאם למפורט במדיניות להלן. המדיניות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר.

המדיניות כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מיועדת לנשים וגברים כאחד.

אנו ממליצים לכם לקרוא את מדיניות הפרטיות בעיון ואם אינכם מסכימים לתנאי המדיניות, אנא הימנעו מהשימוש באתר. המשך שימוש על ידכם יהווה הסכמתכם למדיניות.

המידע הנאסף על ידי החברה והשימוש בו

 

מידע אנונימי:

בעת שימוש באתר, עשויה החברה לאסוף מידע הנוגע לשימוש באתר אשר אינו מאפשר זיהוי של היחיד ו/או חשיפת זהותם של המשתמשים כגון מידע מצטבר וניתוח על דפוסי שימוש (להלן: “מידע אנונימי”) זאת לשם שיפור השירותים והעשרת תוכן האתר, איכותו, וטיב השירותים הניתנים לכם במסגרת האתר על ידי החברה וכן לשם שימוש במידע לצורכי ביצוע סטטיסטיקות, ביצוע מחקר ועריכת ניתוחים אנונימיים. החברה רשאית לאסוף, לעשות שימוש ולפרסם מידע אנונימי, ולחשוף אותו לצדדים שלישיים, לשם אספקת, שיפור ופרסום האתר והשירותים של החברה.

מידע אישי:

מידע זה מאפשר זיהוי של המשתמש באופן מלא או במאמץ סביר באמצעות חיבור מידע נוסף (להלן: “מידע אישי”) החברה עשויה לאסוף מידע אישי שהנכם מזינים ומוסרים באתר (כגון דואר אלקטרוני) ו/או שנאסף מהמכשיר שלכם (כגון מיקום גאוגרפי וכתובת IP) ו/או מידע שנאסף במהלך השהות שלכם באתר (כגון הרגלי גלישה, מעבר בין עמודים וכד’) לשם אספקת השירותים הניתנים לכם במסגרת האתר על ידי החברה ו/או לשם יצירת קשר אתך ולכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות זו. בנוסף למטרות המנויות לעיל, השימוש במידע האישי נעשה גם לצורך תמיכה באתר ו/או שימוש ו/או שיפור השירותים באתר, וכן לצורך קשרי לקוחות ויצירת קשר עם המשתמשים; תקשורת אתכם במטרה לעדכן את המשתמשים בנוגע לעדכונים האחרונים שלנו ולספק לכם מידע ביחס לתוכן שעשוי לעניין את המשתמשים; תמיכה ומתן מענה לשאלות המשתמשים ותקשורת עמכם; לשם עמידה בדרישות של רשות ממשלתית או צו משפטי.

המשתמשים אינם מחויבים על פי חוק למסור כל מידע שהוא לחברה אולם ככל והמשתמשים יבחרו שלא למסור מידע ייתכן שהחברה לא תוכל לספק את השירותים (כולם או חלקם).

ככל שהחברה תבקש להוסיף שימושים ו/או לאסוף מידע אישי נוסף היא תבקש את הסכמתו מראש של המשתמש, אולם, ככל שאישור זה לא יינתן, ייתכן והחברה לא תוכל לספק שירותים לאותו משתמש.

 Cookies

באתר החברה נעשה שימוש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ואימות פרטים עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך, ה  Cookies- מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע ב Cookies –מוצפן. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא בדוק את ההוראות בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies  במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. זכור, מחיקת או נטרול העוגיות עלולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

באתר החברה נעשה גם שימוש ב- Google Analytics. ראה להלן לינק ל- Google Analytics  בכדי לגלות כיצד Google Analytics אוסף ומשתמש במידע שלך.

שיתוף צדדים שלישיים במידע

החברה מעבירה מידע לצדדים שלישיים רק במקרים המפורטים להלן:

ככל שזה נדרש לצורך מתן השירותים;

לצדדים שלישיים המהווים ספקי שירותים של תמיר פישמן;

ככל שהמשתמש/ת נתן/נה את הסכמתו/ה המפורשת;

ככל שהחברה תימכר לצד שלישי ו/או שפעילותה תימכר לצד שלישי;

המידע האישי יועבר על ידי תמיר פישמן לחברות קשורות לרבות חברות בנות, מיזמים משותפים, או חברות אחרות תחת שליטה משותפת או עסקים המנהלים עסק הקשור לשירותים;

במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש/ת לבין החברה שתחייב חשיפת פרטי המשתמש/ת;

אם המשתמש/ת יבצע/תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;

אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשתמש/ת או המידע אודותיו/ה לצד שלישי;

בכל מקרה של חשד להונאה או בעיות אבטחה.

אתה רשאי להודיע לנו שאתה מבטל כל הסכמה קודמת שנתת לשיתוף צדדים שלישיים במידע האישי שלך ככל ומידע כאמור מצוי בידינו והחברה תפעל לקיום זכויותיך בהתאם להוראות כל דין שחל.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת לחיצה על קישורי מדיה חברתיים מסוימים המצויים באתר (כגון: Twitter, Facebook, Youtube) המשתמשים יועברו לאתרי תמיר פישמן במדיה חברתית הרלוונטית (להלן: “אתרי מדיות חברתיות”). יובהר בזאת, כי אתרי מדיות חברתיות אלו כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של המדיה החברתית הרלוונטית, ולא על ידי מדיניות פרטיות ותנאי השימוש של תמיר פישמן. אנו ממליצים לעיין בתנאי שימוש ומדיניות הפרטיות של אתרי מדיה חברתית אלו.

החברה עשויה לספק למשתמשיה לינקים לאתרים אחרים ו/או קישורים לאפליקציות אחרות ולאפשר שיתוף מידע (Share) עם צדדים שלישיים, בכפוף לתנאי השימוש.. החברה אינה אחראית לתוכן הקיים בלינקים ו/או אפליקציות אלו ו/או למדיניות הפרטיות הקבועה בהם. אנו ממליצים לעיין בתנאי שימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים חיצוניים אלו.

אבטחת מידע

החברה פועלת על פי נהלים המקובלים בתעשייה לצורך אבטחת המידע של כל משתמשיה. יחד עם זאת, אין אמצעים אלקטרוניים באינטרנט אשר יכולים לאבטח ב – 100% את המידע השמור בשרתים של החברה. לאור האמור החברה מיישמת כללים ונהלים לצורך הגנה על המידע האישי שלך. חברה לא יכולה להתחייב כי המידע שבשרתיה לא יאבד / ייפגם / יושמד / ייפרץ / יתגלה.

דיוור ישיר ופרסומת

החברה עשויה לפנות אליכם ולהציע לכם הטבות ודברי פרסומת ו/או מידע אחר ו/או פנייה באמצעות דיוור ישיר כהגדרתו בסעיף 17 ג’ לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981, ו/או דברי פרסומת כפי שמוגדר בסעיף 30א (ב) לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ”ב 1982.

אתה רשאי להורות לנו להסיר אותך מרשימות הדיוור שלנו וזאת על ידי פנייה אלינו בכתובת דואר אלקטרוני הבאה: info@tamfish.com.

עדכונים  ותיקונים למדיניות

המדיניות עשויה להשתנות מעת לעת, ובאחריותכם להתעדכן בגרסה האחרונה והמחייבת אשר התפרסמה באתר. השימוש המתמשך שלכם באתר, לאחר שינויים באתר כאמור, מהווה בזאת את הסכמתכם לתיקונים האלה למדיניות הפרטיות ואת הסכמתכם להיות מחויבים לתנאים שגובשו במסגרת התיקונים האלה.

קטינים

לתשומת הלב, אין השירותים מיועדים למשתמשים מתחת לגיל 18. אנחנו לא אוספים באופן מודע מידע אישי מילדים. ככל שהנכם מתחת לגיל 18, אתם אינכם אמורים להשתמש בשירותים או לספק לנו כל מידע אישי.

פנה אלינו

ככל שיש לך שאלות ניתן להעביר לכתובת הבאה: info@tamfish.com

עודכן לאחרונה ביום: 4.4.2019