הערה : שדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

ידוע לי ואני מסכים בזאת כי המידע אשר יימסר על ידי במסגרת תהליך הצטרפות זה, אף אם לא אשלים אותו במלואו, ישמר במאגרי המידע של החברה וישמש לצורך ניהול, תפעול ושיווק, ניהול קשרי לקוחות והפקת מידע סטטיסטי וכן יימסר לצדדים שלישיים לצורך קיום מטרות המאגרים. הריני לאשר כי מסירת המידע, לרבות מידע שחלה עלי חובה למוסרו לחברה על פי הוראות הדין, נעשית מרצוני החופשי ובהסכמתי

כמה כסף אתה מעוניין להשקיע?

למה הכוונה בנכסים נזילים? הנכסים הנזילים שלך כוללים מזומן, פיקדונות בבנקים, השקעות, ניירות ערך, נכסים פיננסיים וכדומה. הכוונה לנכסים שתוכל למשוך ולממש בזמן קצר יחסית ולכן הם אינם כוללים למשל נדל"ן שברשותך ופנסיה.