השלמת פרטים אישיים

עוד כמה שאלות ומסיימים

כתובת מגורים

הקובץ צריך להיות מאחד הסוגים הבאים: jpg,pdf,png,jpeg. המשקל המקסימלי של קובץ להעלאה הוא 3MB
הקובץ צריך להיות מאחד הסוגים הבאים: jpg,pdf,png,jpeg. המשקל המקסימלי של קובץ להעלאה הוא 3MB