fb_p

תמיר פישמן (4C) מניות

מספר נייר: 5120522

תיאור הקרן

הקרן משקיעה בחברות נבחרות בישראל ובחו”ל אשר להערכת ועדת ההשקעות ומנהל הקרן צפויה להשיג תשואה עודפת על השוק. מטרת הקרן הינה להוות את תיק ההשקעות המושלם למשקיע המעוניין להיחשף לאפיק המנייתי. הדרך להשגת המטרה: בחירת חברות בפיזור רחב בהתאם להחלטת מחלקת המחקר ולאחר אנליזה פרטנית לכל חברה. 

דמי ניהול: 2%

 

ביצועי הקרן

מתחילה השנה 12 חודשים 24 חודשים 36 חודשים
קרן
15.63%
48.08%
47.92%
64.79%
שארפ
1.23
3.1
2.15
3.13

החזקות נבחרות

 1. הראל השקעות

 2. BOEING CO

 3. מנורה מבטחים החזקות

 4. MEITUAN DIANPING-CLASS B

 5. נייס מ”ר 1 ש”ח

 6. ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR

 7. מיטרוניקס מ”ר 0.1 ש”ח

 8. TELADOC HEALTH INC

  אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן. רכישת יחידות בקרן תעשה ע”פ תשקיף בתוקף במועד הרכישה וע”פ דיווחים מיידים 1. להערכת מנהל הקרן ובהתאם לניתוחים הכלכליים, אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן לפעול כאמור. 2. מהשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן. 3. עפ”י מערכת פרדיקטה, אין בתשואות ו/או בדירוג העבר של הקרן כדי להבטיח תשואה ו/או דירוג דומה בעתיד. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת. 4. נכון לתאריכים 01/01/2021 עד 28/02/2021 5. נכון לתאריכים 01/03/2020 עד 28/02/2021 6. נכון לתאריכים 01/03/2019 עד 28/02/2021 7. נכון לתאריכים 01/03/2018 עד 28/02/2021 8. שארפ לתקופות ראה הערות 7, 4,5,6 לעיל 9. פירוט ההחזקות הנבחרות לא כולל בהכרח את ההחזקות העיקריות בקרן ונכון לתאריך 28/02/2021  . *קרן (C4) חשיפה של עד 120% למניות ועד 50% למט”ח. ט.ל.ח

  שינוי גודל גופנים
  לפתיחת תיק השקעות
  Open chat
  אפשר לעזור?

  עדכונים חמים בשוק ההון - הירשם עכשיו