אז מה זה קרן נאמנות ?

אז מה זה קרן נאמנות ?

קרן נאמנות היא אחד ממכשירי ההשקעה הפופולריים ביותר בשוק ההון בארץ ובעולם. מכשיר זה מאגד משקיעים רבים, ללא דרישה להיכרות ביניהם, על מנת ליצור השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים מהחזקתם.

דמיינו קופסא ריקה. אותה קופסא, היא של אדם המתמחה בהשקעות. אנשים שונים מגיעים אליו ולאט לאט מתחילים למלא את הקופסא שלו בכסף, כדי שהוא ישתמש בידע ובנסיון שלו כדי לנסות וליצור עוד כסף.

אותו אדם המתמחה בהשקעות, לוקח את הכסף הנמצא בקופסא, ועל פי ההסכם שנקבע בינו לבין המשקיעים, משקיע אותו בנכסים המיועדים להניב רווח, כגון – מניות, אג”ח נדל”ן ועוד הרבה נוספים. לאורך הזמן הכסף ההתחלתי שהיה בקופסא צובר תשואה. התשואה מיוחסת לכל אדם אשר שם כסף באותה קופה לפי חלקו היחסי. כאשר הכסף צובר תשואה, אדם יכול לבחור אם להישאר בקרן, למשוך את כספו עם התשואה שצבר או אפילו להגדיל את החזקותיו ביחידות הקרן.

קרן נאמנות היא מכשיר השקעה מהנפוצים במשק. הנה כמה מהיתרונות של קרנות נאמנות –

פיזור השקעות – ערבוב של השקעות ונכסים בתיק להפחתת הסיכון, הוא אחד מיתרונות ההשקעה בקרנות נאמנות. קחו לדוגמא משקיע שקונה את מניית גוגל לפני ירידה של המנייה.

הוא עומד לאבד ערך רב, כי כל דולר שהשקיע, קשור ישירות לחברת גוגל שבה השקיע. אילו משקיע אחר עשוי לקנות יחידות של קרן נאמנות שבבעלותה חלק ממניות גוגל. כאשר למניית גוגל יש רבעון רע, המשקיע בקרן יאבד רק חלק קטן, מהסיבה שגוגל מהווה רק חלק קטן של תיק של ההשקעות של הקרן.
נזילות – המסחר מתבצע בבורסות הגדולות. את קרנות הנאמנות ניתן לקנות ולמכור בקלות יחסית, מה שהופך אותם להשקעות נזילות מאוד. הנכסים המוחזקים על ידי משקיע יכולים באופן מידי להפוך למזומנים, בשונה מניירות ערך שונים.
ניהול מקצועי – יתרון משמעותי בשימוש במכשיר זה הוא הפקדת ניהול הכסף שלך בידי מנהלי השקעות מנוסים בעלי עבר שניתן למדוד. אז קרנות אלה מספקות, בעלות נמוכה, את הדרך למשקיעים בודדים לחוות ניהול כסף מקצועי – בנסיון להפיק תועלת.
השקעה בסכומים קטנים – רוב מנהלי הכספים הפרטיים, הלא מוסדיים, מחפשים אנשים בעלי הון גבוה כדי לנהל להם את הכסף. קרנות הנאמנות מאפשרות קניית יחידות קרן גם בסכומים קטנים כך שכלי ההשקעה זמין לציבור הרחב.
יתרון לגודל – שווי הנכסים המנוהלים של הקרן, שמאגדת משקיעים רבים, מאפשר לנצל את הגודל שלה כדי לבצע עסקאות גדולות, להשתתף בהנפקות ולבצע אפשרויות השקעה שאינן פתוחות להשקעה בסכומים נמוכים. בנוסף, עלויות התפעול של פעולות אלו מתחלקות בין מספר רב יותר של אנשים.

מי עומד מאחורי זה?

על קרן הנאמנות אחראיים מספר בעלי תפקידים שדואגים לתקינות פעילותה –

מנהל קרן – מנהל את השקעות הקרן בניירות ערך השונים, מבצע מכירה ורכישת ניירות ערך באופן אקטיבי, אחראי על צוותי מחקר ואנליזה לניתוח ניירות ערך, חברות וכו’, כל זאת בהתאם לתשקיף ומדיניות הקרן.

נאמן קרן –  תפקידו להחזיק בנכסי הקרן עבור בעלי היחידות ולפקח באופן שוטף על יישום מדיניות ההשקעה של מנהל הקרן בהתאם לתשקיף שנקבע מראש.

רשות ניירות הערך – אופן הניהול של קרנות הנאמנות מוסדר בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ”ד 1994. על פעילות קרנות הנאמנות מפקחת היחידה לפיקוח על קרנות נאמנות במחלקת השקעות שברשות ניירות הערך.

איך אדע במה לבחור?

את קרנות הנאמנות ניתן לסווג בחלוקה לפי העדפות השקעה –

קרן מנייתית – קרן שלפחות 50% מנכסיה חשופים למניות בארץ ובחו”ל.
קיימות קרנות כאלה בכל מיני סוגים –

קרנות המתמחות בהשקעה במניות לפי ענפים – נדל”ן, סחורות, פיננסים, חברות תעופה וכו’.

קרנות המשקיעות במדדים – S&P 500, ת”א 35, נאסד”ק, Russell 2000, DAX וכו’.

קרנות לפי איזורים גאוגרפים – ארה”ב, סין, ישראל, אסיה, אירופה, שווקים מתעוררים וכו’.

קיימות גם קרנות שאינן מתחייבות לאחד מאלו ופשוט משקיעות במניות ללא סיווג מסוים.

קרן אג”חית – קרן שלפחות 75% מנכסיה חשופים לאיגרות חוב. גם דאן קיימות קרנות בסיווגים שונים, בין אם אג”ח חברות, אג”ח ממשלתי, אג”ח צמוד מדד, אג”ח בדירוג השקעה או אג”ח בסיכון גבוה (High Yield).

קרן גמישה – קרנות גמשיות אינן מחוייבות לאפיקי השקעה מסויימים, הן יכולות להשקיע בניירות ערך שונים על פי החלטותיו של מנהל ההשקעות.

קרן כספית – קרן נחשבת לבעלת רמת סיכון נמוכה משאר הקרנות. קרן נאמנות כספית משקיעה בנכסים סולידיים – מק”מ, אג”ח ממשלתי לטווח קצר, אג”ח קונצרני בדירוג גבוהה לזמן קצר (עד שנה).  המח”מ של כלל נכסי הקרן לא עולה על 90 ימים. הקרן נזילה על בסיס יומי ומשמשות חלופה לפיקדון בנקאי, שכן פיקדון בנקאי אינו יומי ולכן אינו נזיל. קרנות כספיות יכולות להיות נקובות גם במטבע חוץ כך שנכסי הקרן הם נכסים סולידיים שנקובים בדולר או צמודים אליו.

קרן סל – קרן סל היא קרן נאמנות בניהול פאסיבי, מוצר שעוקב אחריי מדדים. קרן סל היא קרן שמחקה את הנכס אחריו היא עוקבת. בעבר בישראל המכשיר הנפוץ ביותר היו תעודות סל ששימשו כסוג של אגרת חוב בין המנפיק למשקיע להשגת תשואת אותו מדד אחריו עוקבת התעודה, רק שאז קיים סיכון של חדלות פירעון של המנפיק. לכן הוחלפו תעודות הסל בקרנות סל, כך שלא משנה מה יקרה הכסף של המשיקיעים יהיה בטוח.

קרן ממונפת – קרן שהחשיפה שלה למניות, אג”ח אן מט”ח יכולה לעלות למעל 200% (בערך המוחלט) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. ההשקעה בקרן כזו כרוכה בסיכון גבוה יותר משאר הקרנות.

אגד קרנות – קרן נאמנות המחזיקה ביחידות של קרנות נאמנות אחרות. אגד ישראלי היא קרן אשר קונה קרנות בארץ ואג חוץ היא קרן אשר קונה קרנות נאמנות בחול.

ביצועי קרנות נאמנות –

כאשר בוחנים את ביצועי קרנות הנאמנות על המשקיע להסתכל על שני קריטריונים עיקריים –

תשואה – הדרך המקובלת ביותר היא בדיקת התשואה לאורך זמן, אך יש לשים לב לעשות את הבדיקה בצורה הנכונה. בדיקת התשואה צריכה להיעשות בהשוואה לקרנות בעלות אותו אופי השקעה ובעלות סיווג זהה/דומה או בהשוואה למדד הרלוונטי. על המשקיע לדעת ולזכור כי ככל שיבדוק על פני תקופת זמן ארוכה יותר כך תהיה הבחינה מהימנה יותר. כמובן שתשואות משקפות את ביצועי העבר.

סיכון – כאשר משקיע רוצה לבחור קרן עליו להחליט קודם כל על רמת הסיכון המתאימה למטרותיו ולצרכיו.

את רמת הסיכון של הקרנות מקובל למדוד באמצעות סטיית תקן ומדד שארפ.

סטיית תקן –  מדד המתאר באיזה מרחק היו התשואות היומיות מהתשואה הממוצעת בקרן. ככל שהתשואה היומית תהיה רחוקה מן התשואה הממוצעת, כך סטיית התקן תהיה גדולה יותר.

מדד שארפ – מדד שבעזרתו ניתן למדוד האם התשואה שהניבה הקרן מפצה את המשקיע על הסיכון שלקח. ככל שמדד שארפ גבוה יותר\ הקרן הניבה תשואה גבוהה יותר ביחס לרמת הסיכון, כך שכאשר משווים שתי קרנות (יש לזכור לעשות זאת נכון), הקרן בעלת השארפ הגבוה יותר תקנה למשקיע תשואה גבוה יותר באותה רמת סיכון, או לחלופין, אותה רמת תשואה ברמת סיכון נמוכה יותר.

הנה כמה עובדות על קרנות נאמנות שכדאי לכם לדעת:

קרן נאמנות היא קופה המחזיקה כסף שנאסף מהרבה אנשים למטרת השקעה משותפת במכשירים פיננסים שונים.

לכל קרן נאמנות ישנו תשקיף ברור ומתוחזק המאפשר לדעת מה יהיה תחום ההשקעה העיקרי של הקרן. כלי המאפשר שקיפות ויכולת בחירה עבור המשקיעים, בהתאם לרמות הסיכון המתאימות להם. תשקיף הקרן מפורסם אחת לשנה, מידע מאוד חשוב למשקיעים בקרנות.

המשקיע בקרן יכול לקנות ולמכור את יחידות ההשתתפות שלו בכל יום בו מתבצע מסחר באותה הבורסה בה פועלת הקרן – מה שמאפשר לו נזילות גבוהה.

קרנות הנאמנות מופעלות על ידי מנהלי השקעות מנוסים ומקצועיים, המשקיעים את כספי הקרן בנכסים השונים, על מנת לנסות ולהפיק רווחי הון ו/או הכנסות למשקיעים בקרן.

בקרנות נאמנות הניהול הוא אקטיבי. ניהול אקטיבי מייצג מצב בו בחירת ניירות הערך להשקעה נעשה על ידי מחקר שוטף. זה מה שמבדל קרנות נאמנות ממכשירי השקעה שונים.

קרן הנאמנות הממוצעת מחזיקה בין 50 ל-100 ניירות ערך שונים, כלומר המשקיעים בקרן זוכים לגיוון חשוב, שמייצר להם סיכון נמוך – במחיר נמוך מאוד.

המשקיע נהנה מדחיית תשלום המס עד לפדיון יחידותיו בקרן, כלומר, אין מס על רווחי תשואה על היחידות המוחזקות, עד שהן לא נפדות ומומרות חזרה לכסף.

 

לעוד מידע על קרנות הנאמנות של תמיר פישמן לחצו כאן

כתיבת תגובה