שנייה לפני שזורקים- כך תקראו בקלות את הדוח השנתי

שנייה לפני שזורקים- כך תקראו בקלות את הדוח השנתי

כבכל שנה בעת הזו נשלחים אלינו בדואר מעטפות מחברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקרנות ההשתלמות שלנו. בתוך המעטפות הללו מונחים להם הדוחות השנתיים. כדי שהשנה לא תשאירו את המעטפות סגורות, להלן מדריך קצר לקריאת דוחות של קרנות פנסיה חדשות.

בחלק הראשון נסביר מה יש בדוחות, ומדוע הם חשובים לנו. בחלק השני נעבור על כל החלקים הקיימים בדו”ח השנתי ונסביר מה יש בהם ומה המידע שהם מפרטים. חלק זה ילווה בדוגמאות.

מה בדו”ח?

המידע בדו”ח השנתי מתחלק לשניים: מצב עדכני של הקרן ודיווח על התנועות בקרן.

בנתונים על המצב העדכני נקבל מידע רב שנכון לתאריך ה- 31/12/2018:

יתרה עדכנית לסוף השנה
מסלול ההשקעה בקרן הפנסיה
דמי הניהול בקרן הפנסיה
סטטוס על מצב קרן הפנסיה: פעילה או לא
מסלול הביטוח בקרן הפנסיה, כולל סכומים לפנסיות נכות ושאירים (לאובדן כושר עבודה ולמקרה פטירה)
הוותק שלכם בקרן הפנסיה
פנסיה צפויה ללא המשך הפקדות

בחלק זה חשוב לשים דגש על:

מסלול הביטוח וסכומי הביטוח: האם אלו מתאימים לכם?
מסלול ההשקעה
דמי הניהול

בנתונים על התנועות נקבל מידע בנוגע למה שקרה בקרן בשנה שחלפה:

הפקדות לקופה
רווחים שנצברו השנה
עלותם של דמי הניהול
עלותם של הכיסויים הביטוחיים ואיזון אקטוארי
ניוד או משיכות של כספים מהקופה

בחלק זה חשוב לבדוק:

הפקדות במהלך השנה: האם המעסיק שלכם הפקיד את כל ההפקדות השנה? האם הקרן ידעה לקלוט את כל ההפקדות הללו ולשייך אותן אליכם?
לבדוק שדמי הניהול סבירים ביחס לממוצע בקרן הפנסיה שאתם נמצאים בה, וביחס לשאר קרנות הפנסיה. האם אתם משלמים דמי ניהול יקרים מהממוצע? נמוכים מהממוצע? אל תהיו אלו שמעלים את ממוצע דמי הניהול…

 איך קוראים את הדו”ח?

הדו”ח השנתי מתחלק לשלושה חלקים. בחלק הראשון קיים מידע אישי, והוא על מה קרה בקרן הפנסיה שלכם במהלך השנה. בחלק זה תמצאו הן את המידע לנקודת זמן והן את המידע על התנועות בקופה במהלך שנת הכספים. החלק השני הוא כללי, והוא מפרט נתונים כלליים על הקרן. החלק השלישי הוא עדכון פרטים אישיים.

אז כיצד נקרא את הדו”ח השנתי? – להלן קריאה מודרכת של הדו”ח.

הכותרות של כל סעיף הן הכותרות שתמצאו אצלכם בדו”ח.

א.2. ריכוז נתונים לעמית בקרן פנסיה

הסבר על הנתונים:

עמית פעיל: עמית או עמיתה שקיימות הפקדות עבורם (שכירים או עצמאיים)
מסלול השקעה: מפרט את המסלולי ההשקעה בקופה. ייתכנו מספר מסלולי השקעה. יש לבדוק שהם מתאימים לכם
מסלול ביטוח: בקרנות הפנסיה קיימים מבחר מסלולי ביטוח עם כיסויים שונים. חובה לבדוק שאתם במסלול התואם את צרכיכם הפנסיוניים (כיסויי ביטוח לשאירים ונכות). בחלק זה תוכלו לראות אם קיימות תוספות ביטוחיות, כמו בדוגמה שלפנינו שבה קיימת תוספת של “נכות מתפתחת”
לשכירים שבינינו יש לבדוק ששמו של המעסיק נכון
וותק בקרן: חשוב לדעת שבקרנות הפנסיה יש תקופת הכשרה בת 60 חודש.

יש תאריך הצטרפות ויש ותק, כמו בדוגמה שלפנינו. במקרה זה, ההצטרפות הראשונה לקרן הייתה ביולי 1998, אך היא הופסקה. ביולי 2016 יש הצטרפות מחודשת. תקופת ההכשרה במקרה זה תהיה מהמועד האחרון להצטרפות, מיולי 2016

א.3. תשלומים הצפויים לחוסך בקרן הפנסיה או לשאיריו

הסבר על הנתונים:

קצבה חודשית צפויה: זו הקצבה שתקבלו אם תפסיקו להפקיד ותממשו את הפנסיה בגיל הפרישה. הקצבה מחושבת לפי היתרה הקיימת, מספר השנים עד גיל הפרישה והתשואה שהקרן תשיג על פני תקופה זו
משכורת קובעת: נתון חשוב על השכר המבוטח בקרן. חובה לבדוק שהשכר המבוטח תואם את השכר הפנסיוני שלכם. אם חוסר התאמה בין הנתון הזה לשכר בפועל יש להתייעץ עם איש מקצוע! זאת מאחר שהחיסכון הפנסיוני וכיסויי הביטוח לשאירים ונכות בקרן הפנסיה נגזרים מהשכר הקובע
שיעור קצבת הנכות וקצבת הנכות: שיעור קצבת הנכות יכול לנוע בין 37.5% ל- 75% מהשכר הקובע, בהתאם למסלול הביטוח בקרן ומועד ההצטרפות אליה
שחרור מתשלום במקרה של נכות: מציין כמה כסף קרן הפנסיה תשלם ל”עצמה”, במקום המעסיק שלכם ובמקומכם במקרה שלא תוכלו לעבוד ותקבלו קצבת נכות מהקרן. חשוב לוודא שהתשלום מתאים להפקדות החודשיות שלכם (ההפקדה הכוללת, גם לפיצויים)
שיעור קצבת השאירים וקצבת השאירים: שיעור זה יכול להיות עד 60% מהשכר המבוטח לקצבה לאלמנ/ה, עד 30% ליתום ועד 20% להורה נתמך
.רווקים או רווקות יכולים לוותר על כיסוי השאירים. יש להתייעץ עם איש מקצוע לפני שמוותרים על כיסוי זה

א.4. פירוט הפקדות כספים בקרן בשנת הכספים

הסבר על הנתונים:

בטבלה נתונות ההפקדות במהלך שנת הכספים. יש לבדוק שההפקדות תואמות את תלוש השכר, או את טופס ה- 106 שקיבלתם מהמעסיק (בו מפורטים כל התשלומים שהמעסיק הפקיד עבורכם במהלך השנה).

לעצמאים: לבדוק שההפקדות תואמות את מה שהפקדתם על חודש, או במהלך השנה.

א.5. תנועות ויתרות כספים בקרן

הסבר על הנתונים:

בטבלה זו ניתן לראות:

את יתרת הכספים בתחילת השנה/סוף השנה הקודמת
סכום ההפקדה השנתי לקרן הפנסיה
הרווחים שנוצרו בגין ההשקעות בשנה זו
דמי הניהול שנגבו מהיתרות ומההפקדות
עלות כיסויי הביטוח לנכות ולשאירים
איזון אקטוארי של קרן הפנסיה: לא אכנס כאן לתחום זה, רק אציין שמנגנון זה קיים בכל קרן פנסיה חדשה מקיפה, והוא מאזן בין ההתחייבויות העתידיות לעמיתי הקרן לבין הנכסים העתידיים של הקרן
יתרת הכספים בסוף השנה
חשוב לבדוק שהרווחים תואמים את מסלול ההשקעה שלכם ושהכספים שנגבו לכיסויי הביטוח ולאיזון האקטוארי תואמים את יתרתכם. מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע, אבל ניתן גם להשוות מול דוחות קודמים של קרן הפנסיה שלכם

א.6. דמי ניהול שנגבו בפועל מהעמית בקרן

טבלה זו מפרטת את דמי הניהול שנגבו, דמי הניהול המעודכנים עבורכם בקרן. יש לוודא שדמי הניהול המעודכנים לא יקרים מאלו שנגבו, מאחר ואלו דמי הניהול שייגבו מכם בשנה הבאה.

כמו כן ניתן לראות את ממוצע דמי הניהול בקרן הפנסיה של כל העמיתים. חשוב תמיד תמיד להיות מתחת לממוצע של כל העמיתים, כלומר לשלם פחות….

מומלץ לבדוק את דמי הניהול שלכם לא רק בהשוואה לדמי הניהול בקרן הפנסיה שבה אתם חברים, אלא לבדוק את דמי הניהול בכלל קרנות הפנסיה.

להלן דמי הניהול הממוצעים בכל קרנות הפנסיה בשנת 2017:

א.7. פירוט הנתונים בקרן לפי מסלולי השקעה

חלק זה מפרט את מסלולי ההשקעה בקרן הפנסיה. חובה שתהיה התאמה בין חלק זה לחלק הראשון בו גם יש נתונים על מסלול ההשקעה.

בדוגמה זו ניתן לראות ניוד של כספים ממסלול כללי למסלול מותאם גיל, זאת לאחר ייעוץ פנסיוני שעמיתה זו עברה.

כתיבת תגובה