מתחמם, חם, רותח.

מתחמם, חם, רותח.

כדור הארץ רותח אך יש לא מעט חברות שמנסות לצנן את האסון:

גל חום קטלני פוקד את אירופה בימים האחרונים, כאשר יותר מ-16 אלף אנשים פונו מבתיהם בצרפת בשל שריפות בדרום המדינה. בדרום ספרד, יותר מ-3,200 איש עזבו את בתיהם כתוצאה מהשריפות וכך גם בספרד ובפורטוגל. המטאורולוגים מזהירים כי גל החום באירופה הוא החמור ביותר מאז 1757. בנוסף,מזהירים החזאים כי קצב עליית הטמפרטורה גבוה מהצפוי. הגל הנוכחי צפוי להמשיך עד סוף החודש ויגיע עד ל-49 מעלות צלזיוס באיזורים מסוימים כאשר חומרתו צפויה להתחרות בגל החום של שנת 2003 בו נהרגו למעלה מ-30,000 אנשים. גל חום זה ותופעות נוספות שקורות בעולם הם תוצאה ישירה של ההתחממות הגלובלית.

אז מה זה בעצם התחממות גלובלית?

המונח מתאר מצב שבו הטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ נמצאת במגמת התחממות מתמדת. התהליך נוצר בעיקר בעקבות פליטת גזי חממה שאינם טבעיים מכדור הארץ לאטמוספירה, דבר הגורם לעלייה בטמפרטורה הממוצעת הנמדדת בשטח כדור הארץ. קצב עליית הטמפרטורות בשני העשורים האחרונים עולה בצורה חדה בעיקר בשל התגברות הפעילות התעשייתית והתקדמות הטכנולוגיה. ע”פ מדענים וע”פ המציאות הקשה שאנחנו רואים בימים אלו, ההתחממות הגלובלית הוא תהליך הרסני ומסוכן לאנושות כולה.

בגרף המצורף ניתן לראות את הגידול בפליטת גזי החממה בעולם לאורך השנים.

ההתחממות הגלובלית גורמת לשינויי מזג אוויר קיצוניים הגורמים לגלי חום מצד אחד אך גם לסופות הוריקן מהצד השני. מעבר לשריפות שפוקודות את אירופה בימים אלו אחת הסכנות הגדולות ביותר היא המסת הקרחונים בקטבים שיגרמו לעלייה משמעותית במפלס מי הים ועלולים להטביע ערי חוף שלמות ברחבי העולם, בנוסף, עליית הטמפרטורות גורמת לאידוי מי נהרות ואגמים ואפילו לתפוצת מחלות – כל אלו משפיעים כבר היום וצפויים גם להמשיך להשפיע בעתיד ולגרום למשברים כלכליים, גאולוגים וחברתיים

אז מה ניתן לעשות כדי למנוע את ההתחממוות הגלובלית?

הסיבה העיקרית להתחממות הגלובלית היא פליטת גזי החממה ולכן ע”פ מדענים שם גם מצוי הפתרון או לפחות התקווה. 169 מדינות ברחבי העולם חתומות על הסכם “פרוטוקול קיוטו” וע”פ אמנה זו מחויבות להפחית ולהגביל את פליטת גזי החממה ולהגביל פעילויות ועיסוקים שעשויים להגביר את פליטת גזי החממה. בנוסף קוראת האמנה לפתח ולייצר הליכי הפקת אנרגיה חדשים, שיחליפו את שריפת הדלק והפחם ובנוסף לשנות הרגלי חיים באמצעות שימוש באנרגיה חלופית. היעדים העיקריים שנידונו בתוכנית הם:

* הפקת חשמל מאנרגיה סולראית וטורבינות רוח ומים

* מעבר לתחבורה חשמלית  (לאחרונה הוכרז יופסקו המכירות של מכוניות עם מנועי בנזין ודיזל עד 2035)

* הגדלת השימוש באנרגיה אטומית

*עידוד תחבורה שיתופית

קשה לדעת האם אנחנו נצליח להאט את התהליך ההרסני של ההתחממות הגלובלית והאם נצליח למגר את מחוללי הזיהום הגדולים, אך פה נציג כמה חברות שחרטו על דגלן לנסות ולמנוע את התהליך:

NextEra Energy  : (טיקר:NEE ) החברה הגדולה בעולם לייצור אנרגית רוח ואנרגיה סולארית עם שווי שוק של 154 מיליארד דולר, החברה מראה צמיחת מכירות מרשימה לארוך השנים ועקב המשך ההתחממות הגלובלית ניתן לצפות לה עתיד מזהיר. כפי שניתן לראות בטבלה המצורפת החברה היא חברה ענקית שמייצרת מכירות ורווחיות לאורך שנים.

Brookfield Renewable : (טיקר:BEP )  החברה המובילה בעולם בייצור אנריגה הידרואלטרית )אנרגיה המופקת מתנועת מים) , בנוסף לכך יש לחברה גם תחנות רוח. מאז הקמה החברה ממשיכה להרחיב את יכולותיה והכנסותיה והמשך תהליך העולם לעבור לטכנולוגיה ירוקה צפוי להמשיך ולהגדיל את הכנסותיה. בגרף המצורף ניתן לראות כי החברה צומחת ומוכרת אך עדיין לא מייצרת רווחיות.

Planet Labs: (טיקר:PL ) חברה המייצרת ומתפעלת לווינים המקיפים את כדור הארץ ומצלמים מילוני תמונות, המטרה העיקרית של תמונות אלו היא ניטור בריאותם של גידולים חקלאיים, יערות גשם, נהרות ואוקיינוסים. התמונות יכולות לעזור לחקלאים לקבל החלטות שמשפרות את תפוקת היבול ומפחיתות את השימוש במים ובדשנים וכך חברות יכולות לנהל טוב יותר את טביעת הרגל הפחמנית שלהן. בטבלה המצורפת ניתן לראות כי החברה היא עדיין קטנה וללא מכירות משמעותיות, אך המשך התהליך הגלובלי עשוי להטיב עימה בהמשך.

נתונים

NextEra

Brookfield Renewable

Planet Labs

מחיר מניה בדולר

78.71

35

4.63

שווי שוק במיליוני דולר

154,625

16,538

1,244.

P/E מכפיל רווח

31.27

P/S מכפיל מכירות

6.93

3.78

6.24

סה”כ מכירות 12 חודשים (TTM) במיליון דולר

16,233

4,212

131

צמיחת מכירות (3 שנים)

1.12

12.21

לסיכום, קשה לדעת עד כמה קיצוני ימשיך להיות תהליך ההתחממות הגלובלית והאם נצליח למגר אותו, כל אחד צריך לתרום את חלקו הקטן, אם זה במחזור פלסטיק, אם זה בצמצום השימוש ברכבים פרטיים ואם זה השקעה בחברות שמנסות למנוע את התהליך ולהציל את כדור הארץ.

אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. החברה מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או למכור במסגרת פעילותה השוטפת, ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, והיא עשויה לקיים קשרים עסקיים נרחבים ומגוונים עם החברה הנסקרת, למועד מסמך זה ו/או במועדים אחרים, הכל כמפורט לעיל ובין היתר משום כך ולאור האמור לעיל עשוי להיות לחברה ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה עניין אישי בנכסים ו/או בחברות ו/או בניירות הערך המוזכרים בכתבה. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד.

כתיבת תגובה