יושב על הגדר?

יושב על הגדר?

“האם זה הזמן להיכנס להשקעה בשוק ההון?”, “האם לא כדאי לחכות לירידות שיגיעו?”, האם שוק המניות יקר כרגע?” – כל אלו הן דוגמאות ספציפיות לשאלות שאנו נשאלים יום יום על ידי לקוחותינו הקיימים והפוטנציאלים, לכל הלקוחות הללו אנו עונים את תשובתנו הקבועה:

לא ניתן לתזמן את השוק (זהירות ספוילר!). מחקר שפורסם לאחרונה על ידי מרכז המחקר של Schwab מדבר על תופעה זו בדיוק.

המחקר הפיננסי של Schwab נעשה באמצעות תשואות היפותטיות של מדד ה-S&P 500 על פני 20 שנים, המחקר נמדד באמצעות 5 אסטרטגיות תזמון השקעה שונות:

  1. תזמון שוק מושלם – משקיע אשר השקיע 2,000 דולר בכל שנה בנקודת המסחר הנמוכה ביותר של המדד.
  2. השקעה מיידית – משקיע אשר השקיע 2,000 דולר ביום המסחר הראשון של כל שנה.
  3. ממוצע עלות דולר – משקיע אשר חילק את השקעת ה-2,000 דולר להקצאות שוות והשקיע חלק אחד בתחילת כל חודש.
  4. השקעה בתזמון גרוע – משקיע אשר השקיע 2,000 דולר בנקודת השיא של המדד בכל שנה.
  5. השקעה סולידית – משקיע אשר נמנע לחלוטין מהשקעה במניות והשקיע 2,000 דולר לאגרות חוב ממשלתיות של ממשלת ארה”ב.

באופן לא מפתיע, המשקיע שמצא את התזמון המושלם הניב את התשואות הטובות ביותר כאשר בסוף התקופה ערך השקעתו עמד על 138,044 דולר. הנתון המפתיע יותר שיצא מהמחקר הוא כי המשקיע המידי (שהשקיע בתחילת כל שנה) הניב לאורך 20 שנים תשואה נמוכה ב-8% בלבד מהמשקיע המושלם ובסוף התקופה ערך השקעתו עמד על 127,506. ראוי לציין במציאות לא באמת ניתן לדעת מהו הרגע המושלם להשקיע ולכן הנתון שמראה כי משקיע אשר השקיע את כספו בתחילת כל שנה הניב תשואות גבוהות מוכיח כי דרך הפעולה הטובה  ביותר היא למצוא תוכנית השקעה מתאימה ולפעול ולהשקיע בהקדם האפשרי. גם עורכי המחקר הסיקו כי – “באופן ריאלי, הפעולה הטובה ביותר שמשקיע לטווח ארוך יכול לנקוט, בהתבסס על המחקר שלנו, היא לקבוע כמה חשיפה לשוק המניות מתאימה למטרותיו ולסובלנות הסיכון שלו ולאחר מכן לשקול השקעה בהקדם האפשרי, ללא קשר לרמה הנוכחית של שוק המניות”.

בנוסף, ראוי לציין גם את שאר אפשרויות ההשקעה שנבדקו במחקר, גם ממוצע עלות דולר (המשקיע שהשקיע חלק יחסי בתחילת כל חודש) הניב ביצועים יפים כאשר בסוף בתקופה שווי השקעתו עמד על  124,248. נתון לא מפתיע נוסף הוא שהמשקיע בתזמון הגרוע ביותר היה אחרון מבין המשקיעים במניות ושווי השקעתו עמד על 112,292 דולר, אך עם זאת עדיין היה טוב בהרבה מהמשקיע הסולידי שבסוף התקופה השקעתו עמדה על 43,948 דולר בלבד. נתון זה מראה את האפקט והמשמעות של השקעה סבלנית וארוכת טווח במניות מול האלטרנטיבות הסולידיות יותר בשוק, כמובן שיש להתאים את ההשקעה לאופי הלקוח ולסובלנותו לסיכון, אך השקעה במניות לאורך זמן מוכחת כהשקעה בעלת תשואות גבוהות יותר. מצ”ב סיכום שווי ההשקעה של כל אחד מהמשקיעים, הגרף מתאר את שווי ההשקעה לאחר 20 שנים בכל אחת מן האסטרטגיות שנבדקו.

 

 

לסיכום, הרעיון של תזמון השוק הוא מפתה, אך המסקנה העיקרית מהמחקר ומעשרות מחקרים נוספים היא שניסיון לתזמן את השוק הוא אינו גישה מומלצת עבור רוב המשקיעים. בהיעדר ידע מושלם של תנועות שוק עתידיות, שאין לאף משקיע, זה כמעט בלתי אפשרי לקנות באופן עקבי בנקודה הנמוכה ביותר של השוק. הרווחים הפוטנציאלים של תזמון מושלם על פני השקעה מידית הם יחסית קטנים. עבור משקיעים לטווח ארוך, אימוץ גישת קנייה והחזקה סבלנית מייצגת קשר אופטימלי בין צמיחה וניהול סיכונים, יש לייצר פיזור גדול בין סוגי נכסים שונים וכך לייצר תשואות מאוזנות לאורך זמן.

אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. החברה מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או למכור במסגרת פעילותה השוטפת, ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, והיא עשויה לקיים קשרים עסקיים נרחבים ומגוונים עם החברה הנסקרת, למועד מסמך זה ו/או במועדים אחרים, הכל כמפורט לעיל ובין היתר משום כך ולאור האמור לעיל עשוי להיות לחברה ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה עניין אישי בנכסים ו/או בחברות ו/או בניירות הערך המוזכרים בכתבה. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד.

כתיבת תגובה