בית ההשקעות תמיר פישמן מציע מגוון מדויק של קרנות נאמנות באפיקי השקעה התואמים את הצרכים שלך.מתודולוגית ההשקעה שלנו מבוססת על מחקר מקיף ומעמיק של חברות, תעשיות ומדינות וניתוח מגמות מאקרו בארץ ובעולם. ואנו דוגלים בשיטה של “קרן אחת בכל קטגוריה”.השקעה בקרן נאמנות מהווה כלי נוח ופשוט לכל מי שמעוניין להשקיע בהזדמנויות הרבות שמציעים שווקי ההון בארץ ובעולם ולכן היא זוכה לפופולריות רבה כל כך בקרב הציבור הרחב. קרנות נאמנות הנן כלי ההשקעה המרכזי בעולם להשקעת כספים נזילים של הציבור.

משפחת קרנות מותאמות סיכון
משפחת קרנות מנייתיות
משפחת קרנות הכנסה מריבית בארץ
משפחת קרנות הכנסה מריבית בחו”ל
משפחת קרנות נזילות

משפחת קרנות מותאמות סיכון

תמיר פישמן 2C)* 30/70)

מספר נייר 5127121   דמי ניהול: 0.65%

מהות קרן נאמנות זו-להערכת מנהל הקרן בניית תיק השקעות מותאם לפרופיל ההשקעה של הלקוח הספציפי באמצעות חשיפה מאוזנת בין אפיק האג”ח לאפיק מנייתי ובין האפיק הצמוד לשקלי יכולה ליצור פיזור נכון ומאוזן בתיק ולצמצם תנודתיות.
הדרך להשגת המטרה – תמיר פישמן )2C( 30/70 – קרן המורכבת מהתפלגות של 70% אגרות חוב מכל הסוגים , פקדונות ומזומנים מנוהלת באופן גמיש ואקטיבי ועד 30% חשיפה למניות . מנהל הקרן יפעל לאיזון בין החשיפות השונות בהתאם למצבי שוק משתנים ובכפוף להחלטת ועדת ההשקעות.

לחץ כאן

תמיר פישמן 20/80 *(2B)

מספר נייר 5102439   דמי ניהול: 0.69%

מהות קרן נאמנות זו- להערכת מנהל הקרן בניית תיק השקעות מותאם לפרופיל ההשקעה של הלקוח הספציפי באמצעות חשיפה מאוזנת בין אפיק האג”ח לאפיק מנייתי ובין האפיק הצמוד לשקלי יכולה ליצור פיזור נכון ומאוזן בתיק ולצמצם תנודתיות.
הדרך להשגת המטרה – קרן המורכבת מהתפלגות של 80% אגרות חוב מכל מכל הסוגים , פקדונות ומזומנים מנוהלת באופן גמיש ואקטיבי ועד 20% חשיפה למניות . מנהל הקרן יפעל לאיזון בין החשיפות השונות בהתאם למצבי שוק משתנים ובכפוף להחלטת ועדת ההשקעות

לחץ כאן

תמיר פישמן 10/90 *(1B) פלוס

מספר נייר 5115811 דמי ניהול: 0.74%

מהות קרן נאמנות זו- להערכת מנהל הקרן בניית תיק השקעות מותאם לפרופיל ההשקעה של הלקוח
הספציפי באמצעות חשיפה מאוזנת בין אפיק האג”ח לאפיק מנייתי ובין האפיק הצמוד לשקלי יכולה ליצור פיזור נכון ומאוזן בתיק ולצמצם תנודתיות.
הדרך להשגת המטרה – תמיר פישמן )1B( 10/90 פלוס, קרן המורכבת מהתפלגות של 90% אגרות חוב מכל מכל הסוגים , פקדונות ומזומנים מנוהלת באופן גמיש ואקטיבי ועד 10% חשיפה לאפיק המנייתי . מנהל הקרן יפעל לאיזון בין החשיפות השונות בהתאם למצבי שוק משתנים ובכפוף להחלטת ועדת ההשקעות.

לחץ כאן

תמיר פישמן (1B)* מדינה + 10%

מספר נייר 5127113   דמי ניהול: 0.65%

מהות קרן נאמנות זו-להערכת מנהל הקרן בבניית תיק השקעות מותאם לפרופיל ההשקעה של הלקוח הספציפי המחפש תיק סולידי עם חשיפה ממשלתית משמעותית לטובת יצירת עוגן בתיק שיאפשר צמצום תנודתיות ומבלי לוותר על אפשרות לניצול הזדמנויות בשוק המניות תמיר פישמן )1B( מדינה + 10% יוצרת את השילוב היעיל אמצעות חשיפה מאוזנת בין אפיקים אלו
הדרך להשגת המטרה – תמיר פישמן )1B( מדינה + 10% – לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב שהוצאו ע”י המדינה ו/או בערבותה ועד 10% חשיפה למניות שיבחרו בהתאם להחלטת מחלקת המחקר.


לחץ כאן

תמיר פישמן (1B)* עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט

מספר נייר 5128046   דמי ניהול: 0.49%

מהות קרן נאמנות זו- להערכת מנהל הקרן בניית תיק השקעות מותאם סיכון בהתאם למודל של בנק דיסקונט המשתנה מעת לעת, מאפשר התאמה מיטבית בין החשיפות השונות בתיק ההשקעה בהתאם לרמת הסיכון הרצויה.
הדרך להשגת המטרה -בחירת השקעות אקטיבית תחת מדיניות השקעה המשתנה מעת לעת לפי החלטת ועדת ההשקעות של בנק דיסקונט .

לחץ כאן

תמיר פישמן (2B)* עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט

מספר נייר 5104518   דמי ניהול: 0.59%

מהות קרן נאמנות זו- להערכת מנהל הקרן בניית תיק השקעות מותאם סיכון בהתאם למודל של בנק דיסקונט המשתנה מעת לעת, מאפשר התאמה מיטבית בין החשיפות השונות בתיק ההשקעה בהתאם לרמת הסיכון הרצויה.
הדרך להשגת המטרה -בחירת השקעות אקטיבית תחת מדיניות השקעה המשתנה מעת לעת לפי החלטת ועדת ההשקעות של בנק דיסקונט.

לחץ כאן

תמיר פישמן (2C)* עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט

מספר נייר 5128053   דמי ניהול: 0.59%

מהות קרן נאמנות זו- להערכת מנהל הקרן בניית תיק השקעות מותאם סיכון בהתאם למודל של בנק דיסקונט המשתנה מעת לעת, מאפשר התאמה מיטבית בין החשיפות השונות בתיק ההשקעה בהתאם לרמת הסיכון הרצויה.
הדרך להשגת המטרה -בחירת השקעות אקטיבית תחת מדיניות השקעה המשתנה מעת לעת לפי החלטת ועדת ההשקעות של בנק דיסקונט.

לחץ כאן

תמיר פישמן (0B)* עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

מספר נייר 5116272   דמי ניהול: 0.67%

מהות קרן נאמנות זו- להערכת מנהל הקרן בניית תיק השקעות מותאם סיכון בהתאם למודל של
הבנק הבינלאומי המשתנה מעת לעת, מאפשר התאמה מיטבית בין החשיפות השונות בתיק ההשקעה בהתאם לרמת הסיכון הרצויה.
הדרך להשגת המטרה -בחירת השקעות אקטיבית תחת מדיניות השקעה המשתנה מעת לעת לפי החלטת ועדת ההשקעות של הבנק הבינלאומי.

לחץ כאן

תמיר פישמן (2B)* עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מספר נייר 5116298   דמי ניהול:0.79%

מהות קרן נאמנות זו- להערכת מנהל הקרן בניית תיק השקעות מותאם סיכון בהתאם למודל של הבנק
הבינלאומי המשתנה מעת לעת, מאפשר התאמה מיטבית בין החשיפות השונות בתיק ההשקעה בהתאם לרמת הסיכון הרצויה.
הדרך להשגת המטרה – בחירת השקעות אקטיבית תחת מדיניות השקעה המשתנה מעת לעת לפי החלטת ועדת ההשקעות של הבנק הבינלאומי

לחץ כאן

משפחת קרנות מנייתיות

תמיר פישמן (4C)* מניות

מספר נייר 5120522  דמי ניהול: 2.00%

מהות קרן נאמנות זו- להערכת מנהל הקרן שנת 2019 טומנת בחובה הזדמנויות רבות להשגת תשואה חיובית באפיק המנייתי בארץ ובחו״ל.
הדרך להשגת המטרה – פיזור רחב בניהול החשיפה המנייתית בהתאם להחלטת מחלקת המחקר ולאחר אנליזה פרטנית לכל חברה.

לחץ כאן

תמיר פישמן (4D)* גמישה

מספר נייר 5128426   דמי ניהול: 1.69%

מהות קרן נאמנות זו- מנהל הקרן ישאף לבנות תיק השקעות, אשר יניב תשואה חיובית לאורך זמן
הקרן מאפשרת גמישות מלאה מבחינת השקעות מבלי להיות כבולה לאסטרטגיה מוכתבת מראש ועל כן יכולה להתאים עצמה למצבי שוק משתנים

לחץ כאן

תמיר פישמן (4D)*אקליפטוס הכלכלה הדיגיטלית

מספר נייר 5128814  דמי ניהול:1.85%

מהות קרן נאמנות זו-להערכת מנהל הקרן , המהפכה הדיגיטלית משנה סידרי עולם ומאפשרת השקעה במניות סחירות רבות ברחבי העולם אשר לוקחות חלק במהפכה זו.
חברת אקליפטוס ניהול אשר מנהליה הם מומחים ובעלי ניסיון וידע בתחום, מייעצת לצוות מנהלי ההשקעות באשר לבחירת התחומים והחברות, אשר לדעת מנהל הקרן, אמורה לאורך זמן לייצר תשואה עודפת

לחץ כאן

משפחת קרנות הכנסה מריבית בארץ

תמיר פישמן (00)* שקלים

מספר נייר 5101225  דמי ניהול: 0.49%

מהות קרן נאמנות זו- להערכת מנהל הקרן בבניית תיק השקעות מאוזן באמצעות קרנות טהורות
שימוש בקרן תמיר פישמן )00( שקלים מהווה פתרון נכון באיזון החשיפה בתיק אל מול ציפיות האינפלציה
הדרך להשגת המטרה – לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שקליות ,פיקדונות שקליים ו/או מזומנים בכפוף לשמירה על חשיפה לאג”ח שקליות בדירוג השקעה

לחץ כאן

תמיר פישמן (0A)* צמודה

מספר נייר 5116306   דמי ניהול: 0.69%

מהות קרן נאמנות זו- להערכת מנהל הקרן בבניית תיק השקעות מאוזן באמצעות קרנות טהורות
שימוש בקרן תמיר פישמן )0A( צמודה מהווה פתרון נכון באיזון החשיפה בתיק אל מול ציפיות האינפלציה
הדרך להשגת המטרה – לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב צמודות למדד שהונפקו ע”י מדינת ישראל ו/או בערבותה )ולא פחות מ-50%( כולל אג”ח קונצרני בדירוג A- הצמודות למדד. מח”מ הקרן לא יעלה על 5 שנים.

לחץ כאן

תמיר פישמן (0A)* אג”ח מדינה

מספר נייר 5118666  דמי ניהול: 0.49%

מהות קרן נאמנות זו- להערכת מנהל הקרן בבניית תיק השקעות סולידי באמצעות קרנות טהורות
שימוש בקרן תמיר פישמן )0A( אג”ח מדינה מהווה פתרון נכון בחלק הממשלתי תוך חשיפה מאוזנת בין האפיק השקלי והצמוד
הדרך להשגת המטרה – לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו ע”י מדינת ישראל ו/או בערבותה בדירוגי השקעה בלבד וללא חשיפה למניות

לחץ כאן

תמיר פישמן (0B)(!)* אג”ח חברות

מספר נייר 5124086  דמי ניהול: 0.85%

מהות קרן נאמנות זו- להערכת מנהל הקרן בבניית תיק השקעות מאוזן באמצעות קרנות טהורות
שימוש בקרן תמיר פישמן )0B()!( אג”ח חברות מהווה פתרון יעיל באיזון החשיפה לאפיקים השונים ויצירת אפשרות לניצול הזדמנויות בשוק הקונצרני.
הדרך להשגת המטרה – מחלקת המחקר של תמיר פישמן מבצעת בחירה סלקטיבית בהתאם להחלטות פורום חוב יעודי הבוחן את יכולת ההחזר של החברה ותמחור הסיכון של האיגרת

לחץ כאן

תמיר פישמן ( US (0E ממשלתי Y 7-10 חשיפה הפוכה

מספר נייר 5130034  דמי ניהול: 0.75%

מטרת הקרן הינה ליצור חשיפה הפוכה לאג”ח ממשלת ארה”ב 7-10 שנים.
הקרן מספקת הגנה מפני עליית תשואות ומשמשת ככלי לגידור מח”מ. הקרן נותנת מענה למשקיע המחפש הגנה מפני עליית תשואות והפסדי הון. בנוסף, הקרן עשויה לאפשר למשקיע המתוחכם לנסות לייצר רווח מעליית התשואות.
לדעת מנהל הקרן רמות התמחור הנוכחיות של אגרות החוב מהוות סיכון לתיק ההשקעות, סיכון זה ניתן לצמצם על ידי
1
שימוש בקרן.

לחץ כאן

משפחת קרנות הכנסה מריבית בחו”ל

תמיר פישמן (0D) (!)* אג”ח בינלאומי

מספר נייר 5100300 דמי ניהול: 0.89%

מהות קרן נאמנות זו- להערכת מנהל הקרן חשיפה לאג”ח קונצרני בחו”ל מאפשרת גיוון השקעות
בתיק ובתשואה מפצה אל מול השוק הקונצרני הישראלי.
הדרך להשגת המטרה – השקעה במגוון רחב מאוד של אגרות חוב הנסחרות בחו”ל בדולר ארה”ב. תוך בניית פיזור רחב , בארהב ובעולם כולו המאפשר ) בשונה מהשוק השיקלי המקומי*( נזילות גבוהה מאוד , מבחר עצום בדרגות סיכון שונות , וגמישות מלאה בבחירת ההשקעות

לחץ כאן

תמיר פישמן (1D) ליבור + ריבית קבועה

מספר נייר 5120464  דמי ניהול: 0.74%

מהות קרן נאמנות זו- להערכת מנהל הקרן בתקופה של אי ודאות בנוגע להעלאות ריבית בארץ
ובחו”ל ואפשרות לעליית תשואות, יש חשיבות להגן על תיק האג”ח מפני שחיקה צפויה.
הדרך להשגת המטרה – חשיפה לאג”ח בחו”ל צמוד דולר בריבית משתנה של תאגידים פיננסים בדירוגים גבוהים )דירוג ממוצע A-( עם תשואה שוטפת גבוהה מפקדונות ובמח”מ אפקטיבי של 3 חודשים

לחץ כאן

תמיר פישמן (1D) (!)* אגד חוץ נקוב $

מספר נייר 5103916 דמי ניהול: 1.40%

מהות קרן נאמנות זו- להערכת מנהל הקרן השקעה באגרות חוב ופקדונות נקובים דולר תוך שמירה
על פיזור רחב והימנעות מחשיפה לשער החליפין של שקל/דולר יכולה לסייע בצמצום סטיית התקן בתיק.
הדרך להשגת המטרה – בחירה והשקעה בקרנות נאמנות נקובות דולר של PIMCO המשקיעות באגרות חוב למניהן . אסטרטגיה זו מאפשרת להערכתנו נזילות גבוהה מאוד המתאפשרת ממכירת יחידות בקרנות נאמנות , והחזקה עקיפה באלפי אגרות חוב דולריות המוחזקות באותן קרנות.

לחץ כאן

משפחת קרנות נזילות

תמיר פישמן (1A)* חיסכון נזיל עד שנתיים

מספר נייר 5127105  דמי ניהול: 0.36%

מהות קרן נאמנות- למחפשים קרן סולידית המחוייבת להשקעה של לפחות 75% מהשווי הנקי של
נכסי הקרן לאגרות חוב שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה
הקרן תשקיע באגרות חוב שיתרת התקופה עד מועד הפידיון אינה עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות
ע”פ התשקיף הקרן יכולה להשקיע עד 5% במניות וזאת בהתאם להערכת מחלקת המחקר של תמיר פישמן מנהל הקרן ישאף לייצר סטיית תקן נמוכה מ – 1%

לחץ כאן

תמיר פישמן (0A)* עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי

מספר נייר 5118583 דמי ניהול: 1.85%

מהות קרן נאמנות- קרן עוקבת תיק מרכיב נזילות של הבנק הבינלאומי.
המח”מ ממוצע של כלל הנכסים בקרן – עד שנתיים. הדירוג הממוצע של כלל הנכסים בקרן לא יפחת מ )AA-(. בחירה סלקטיבית של אג”ח קונצרני מבוססת אנליזה מעמיקה של מחלקת המחקר שלנו. חשיפה לאג”ח בדירוג השקעה בלבד

לחץ כאן