בית ההשקעות תמיר פישמן מציע מגוון מדויק של קרנות נאמנות באפיקי השקעה התואמים את הצרכים שלך.מתודולוגית ההשקעה שלנו מבוססת על מחקר מקיף ומעמיק של חברות, תעשיות ומדינות וניתוח מגמות מאקרו בארץ ובעולם. ואנו דוגלים בשיטה של “קרן אחת בכל קטגוריה”.השקעה בקרן נאמנות מהווה להערכתינו כלי נוח ופשוט לכל מי שמעוניין להשקיע בהזדמנויות הרבות שמציעים שווקי ההון בארץ ובעולם ולכן היא זוכה לפופולריות רבה כל כך בקרב הציבור הרחב. קרנות נאמנות הנן כלי ההשקעה המרכזי בעולם להשקעת כספים נזילים של הציבור.

משפחת קרנות מותאמות סיכון (מעורבות)
משפחת קרנות מנייתיות
משפחת קרנות אג״ח בארץ
משפחת קרנות אג״ח בחו”ל
משפחת קרנות נזילות

משפחת קרנות מותאמות סיכון (מעורבות)

תמיר פישמן (1B)* 10/90 

מספר נייר 5115811 דמי ניהול*: 0.78

מהות קרן נאמנות זו- להערכת מנהל הקרן בניית תיק השקעות מותאם לפרופיל ההשקעה של הלקוח.
באמצעות חשיפה מאוזנת בין אפיק האג”ח לאפיק מנייתי ובין האפיק הצמוד לשקלי, מנהל הקרן יכול ליצור פיזור נכון ומאוזן בתיק ולצמצם תנודתיות.
הדרך להשגת המטרה – הקרן מורכבת מהתפלגות של 90% אגרות חוב מכל הסוגים ופקדונות ומזומנים ועד 10% חשיפה לאפיק המנייתי.
מנהל הקרן יפעל לאיזון בין החשיפות השונות בהתאם למצבי שוק משתנים ובכפוף להחלטת ועדת ההשקעות.

לחץ כאן

תמיר פישמן (1B)* 5/95

מספר נייר 5128046   דמי ניהול*: 0.49%

מהות קרן נאמנות זו- להערכת מנהל הקרן בניית תיק השקעות מותאם לפרופיל ההשקעה של הלקוח.
באמצעות חשיפה מאוזנת בין אפיק האג”ח לאפיק מנייתי ובין האפיק הצמוד לשקלי, מנהל הקרן מייצר פיזור נכון ומאוזן בתיק ומצמצם תנודתיות.
הדרך להשגת המטרה – הקרן מורכבת מהתפלגות של 95% אגרות חוב מכל הסוגים, פיקדונות ומזומנים כאשר לפחות 50% חשוף לאג”ח ממשלתי. בנוסף, הקרן חשופה למניות בשיעור של עד 5%.
מנהל הקרן יפעל לאיזון בין החשיפות השונות בהתאם למצבי שוק משתנים ובכפוף להחלטת ועדת ההשקעות.

לחץ כאן

תמיר פישמן (2B)* 15/85

מספר נייר 5104518   דמי ניהול*: 0.59%

מהות קרן נאמנות זו- להערכת מנהל הקרן בניית תיק השקעות מותאם לפרופיל ההשקעה של הלקוח.
באמצעות חשיפה מאוזנת בין אפיק האג”ח לאפיק מנייתי ובין האפיק הצמוד לשקלי, מנהל הקרן מייצר פיזור נכון ומאוזן בתיק ומצמצם תנודתיות.
הדרך להשגת המטרה – הקרן מורכבת מהתפלגות של 85% אגרות חוב מכל הסוגים, פיקדונות ומזומנים. בנוסף, הקרן חשופה למניות בשיעור של עד 15%.
מנהל הקרן יפעל לאיזון בין החשיפות השונות בהתאם למצבי שוק משתנים ובכפוף להחלטת ועדת ההשקעות.

לחץ כאן

תמיר פישמן (2C) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מספר נייר 5127121   דמי ניהול*: 0.65%

מהות קרן נאמנות זו- הקרן עוקבת אחרי מודל וועדת ההשקעות של הבנק הבינלאומי.

לחץ כאן

 • פרופיל החשיפה: 1B
  1- עד 10% חשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכה המוחלט.
  B- עד 30% חשיפה למט”ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכה המוחלט
 • פרופיל החשיפה:2B
  2- עד 30% חשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכה המוחלט.
  B- עד 30% חשיפה למט”ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכה המוחלט.
 • פרופיל החשיפה: 2C
  2- עד 30% חשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכה המוחלט.
  C- עד 50% חשיפה למט”ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכה המוחלט.
 •  דמי ניהול מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

משפחת קרנות מנייתיות

תמיר פישמן (4C)* מניות

מספר נייר 5120522  דמי ניהול*: 2.00%

מהות קרן נאמנות זו, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בישראל.
הדרך להשגת המטרה – פיזור רחב בניהול החשיפה המנייתית בהתאם להחלטת מחלקת המחקר של מנהל הקרן ולאחר אנליזה פרטנית לכל חברה.

לחץ כאן

אקליפטוס (4D)*DIGITAL ECONOMY

מספר נייר 5128814  דמי ניהול*:1.85%

מהות קרן נאמנות זו, המהפכה הדיגיטלית משנה סדרי עולם ומאפשרת השקעה במניות סחירות רבות ברחבי העולם אשר לוקחות חלק במהפכה זו.
חברת אקליפטוס ניהול אשר מנהליה הם מומחים ובעלי ניסיון וידע בתחום, מייעצת לצוות מנהלי ההשקעות באשר לבחירת התחומים והחברות, אשר להערכת מנהל הקרן, אמורה לאורך זמן לייצר תשואה עודפת*

לחץ כאן

תמיר פישמן (4D)* מניות חו”ל

מספר נייר 5132550 דמי ניהול*:1.5%

מהות קרן נאמנות זו, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בחו”ל.

לחץ כאן

תמיר פישמן (4D)* Well Being

מספר נייר 5132543 דמי ניהול*:1.55%

מהות קרן נאמנות זו, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות של חברות אשר עוסקות בשיפור איכות החיים על פני כדור הארץ. מניות של איכות החיים – מניות של חברות שרוב הכנסותיהן נובעות מייצור מוצרים ו/או שירותים ו/או תשתיות המאפשרות סביבה נקייה מרעלים, אנרגיה מתחדשת, תחבורה ובנייה בת קיימא, ניהול מים, ניהול פסולת, מזון אורגני, אורח חיים בריא ותזונה בריאה, תרופות, טיפולים וטכנולוגיות לשיפור איכות ואריכות החיים. הקרן לא תיצור חשיפה למניות של חברות שעיסוקן מנוגד לעקרון שיפור איכות החיים על פני כדור הארץ.

לחץ כאן

 • פרופיל חשיפה: 4C
  4- עד 120% חשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכה המוחלט.
  C- עד 50% חשיפה למט”ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכה המוחלט.
 • פרופיל חשיפה: 4D
  4- עד 120% חשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכה המוחלט.
  D- עד 120% חשיפה למט”ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכה המוחלט.
 •  דמי ניהול מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
 • אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת

משפחת קרנות אג״ח בארץ

תמיר פישמן (0A)* אג”ח מדינה

מספר נייר 5118666  דמי ניהול*: 0.64%

מטרת הקרן – לנסות להשיג תשואה עודפת על פני מדד אג”ח ממשלתיות. אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות מנהל הקרן ו/או הבטחה מצידו להשיג את מטרת הקרן ו/או להשיג תשואה* חיובית או תשואה כלשהי לאורך זמן.
שימוש בקרן תמיר פישמן (0A) אג”ח מדינה מהווה להערכתינו פתרון נכון בחלק הממשלתי תוך חשיפה מאוזנת בין האפיק השקלי והצמוד
הדרך להשגת המטרה – לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו ע”י מדינת ישראל ו/או בערבותה בדירוגי השקעה בלבד וללא חשיפה למניות.

לחץ כאן

תמיר פישמן (0B) (!)* אג”ח חברות

מספר נייר 5132568 דמי ניהול*: 0.78%

מטרת הקרן – לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.

לחץ כאן

 • פרופיל החשיפה: 0A
  0- ללא חשיפה למניות.
  A- עד 10% חשיפה למט”ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכה המוחלט.
  * פרופיל החשיפה: 0B(!)
  0- ללא חשיפה למניות.
  B- עד 30% חשיפה למט”ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכה המוחלט.
  • סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג”ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג”ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה – כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. יובהר, כי הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה. “אג”ח שאינו בדירוג השקעה” – אגרת חוב קונצרניות ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת,או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ-(BBB-) או דירוג מקביל לו.מקום שירידת דירוג אג”ח המוחזקות בקרן לדירוג נמוך מדירוג השקעה מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך החזקתן בקרן כהפרת איסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.
 •  דמי ניהול מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
 • אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת

משפחת קרנות אג״ח בחו”ל

תמיר פישמן (0D) (!)* אג”ח בינלאומי

מספר נייר 5100300 דמי ניהול*: 0.89%

מהות קרן נאמנות זו- להערכת מנהל הקרן חשיפה לאג”ח קונצרני בחו”ל מאפשרת גיוון השקעות בתיק ובתשואה* מפצה אל מול השוק הקונצרני הישראלי.
הדרך להשגת המטרה – השקעה במגוון רחב מאוד של אגרות חוב הנסחרות בחו”ל בדולר ארה”ב. תוך בניית פיזור רחב , בארהב ובעולם כולו המאפשר בשונה מהשוק השיקלי המקומי* (נזילות גבוהה מאוד, מבחר עצום בדרגות סיכון שונות וגמישות מלאה בבחירת ההשקעות)

לחץ כאן

תמיר פישמן (1D)* אג”ח חו”ל ליבור

מספר נייר 5120464  דמי ניהול*: 0.79%

מהות קרן נאמנות זו- להערכת מנהל הקרן בתקופה של אי ודאות בנוגע להעלאות ריבית בארץ
ובחו”ל ואפשרות לעליית תשואות*, יש חשיבות להגן על תיק האג”ח מפני שחיקה צפויה.
הדרך להשגת המטרה – חשיפה לאג”ח בחו”ל צמוד דולר בריבית משתנה של תאגידים פיננסים בדירוגים גבוהים (דירוג ממוצע A-) עם תשואה שוטפת גבוהה מפקדונות ובמח”מ אפקטיבי של 3 חודשים

לחץ כאן

תמיר פישמן (1D) (!)* אגד חוץ אג”ח נקוב $

מספר נייר 5103916 דמי ניהול*: 1.40%

מהות קרן נאמנות זו- להערכת מנהל הקרן השקעה באגרות חוב ופקדונות נקובים דולר תוך שמירה
על פיזור רחב והימנעות מחשיפה לשער החליפין של שקל/דולר יכולה לסייע בצמצום סטיית התקן בתיק.
הדרך להשגת המטרה – בחירה והשקעה בקרנות נאמנות נקובות דולר של PIMCO המשקיעות באגרות חוב למניהן . אסטרטגיה זו מאפשרת להערכתנו נזילות גבוהה מאוד המתאפשרת ממכירת יחידות בקרנות נאמנות , והחזקה עקיפה באלפי אגרות חוב דולריות המוחזקות באותן קרנות.

לחץ כאן

 • פרופיל החשיפה: 0D(!)
  0- ללא חשיפה למניות.
  D- עד 120% חשיפה למט”ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכה המוחלט.
  סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג”ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתו להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השניה, או מהפקדת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן – חשיפה לבנקים וברוקרים), בנסיבות או בשיעורים הבאים: שיעור כולל של חשיפה לאג”ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על  שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן; שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסויים עשויה לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשויה לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכל ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות); לענין זה, קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שניה – כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. יובהר, כי הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה. “אג”ח שאינו בדירוג השקעה” – אגרת חוב קונצרניות ו/או אג”ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת,או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ-(BBB-) או דירוג מקביל לו.מקום שירידת דירוג אג”ח המוחזקות בקרן לדירוג נמוך מדירוג השקעה מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך החזקתן בקרן כהפרת איסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.
 • פרופיל החשיפה: 1D
  1- עד 10% חשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכה המוחלט.
  D- עד 120% חשיפה למט”ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכה המוחלט.
 •  דמי ניהול מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
 • אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת

משפחת קרנות נזילות

תמיר פישמן (1A)* חיסכון ממשלתי עד שנתיים

מספר נייר 5127105  דמי ניהול*: 0.45%

מהות קרן נאמנות- למחפשים קרן סולידית המחוייבת להשקעה של לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה, לרבות מק”מ ו/או פיקדונות ו/או מזומנים (להלן: “נכסים סולידיים“). בנוסף הקרן מחזיקה עד 5% מניות

מטרת הקרן- להשיג תשואה עודפת על פני  2 מדדים: 1.  צמודות מדד ממשלתיות 0-2 שנים 2. שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 0-2 שנים. אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות מנהל הקרן ו/או הבטחה מצידו להשיג את מטרת הקרן ו/או להשיג תשואה* חיובית או תשואה כלשהי לאורך זמן.

לחץ כאן

 • פרופיל החשיפה:1A
  1 – עד 10% חשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכה המוחלט.
  A – עד 10% חשיפה למט”ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכה המוחלט.
 •  דמי ניהול מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
 • אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת