האם עתיד התחבורה יביא לאסון כלכלי בישראל?

האם עתיד התחבורה יביא לאסון כלכלי בישראל?

מהפכת התחבורה החכמה מתקרבת והיא צפויה לצבור תאוצה בעתיד הקרוב.

לפי הערכות בעשורים הקרובים צפוי תהליך הדרגתי של חדירת כלי רכב חשמליים, אוטונומיים ותחום התחבורה יהיה שונה באופן מהותי מהקיים. המהפכה הזאת מלווה באי-ודאות משמעותית והשפעתה חורגת בהרבה מתחום התחבורה והיא צפויה להשפיע באופן דרמטי על תחומים שונים במשק, כגון משק האנרגיה, הכנסות המדינה ועוד.

לאחרונה פורסם דוח של משרד הכלכלה העוסק ב”כלי רכב אוטונומיים, חשמליים, ההשלכות המשקיות של מחוברים ושיתופיים” ובו ניתוח מעמיק על הנושא והיערכות המדינה למהפכת התחבורה החכמה.

בדוח עולים שני תרחישים אפשריים להשלכות הכלכליות של המהפכה התחבורתית.

התרחיש האופטימי

התרחיש האופטימי מצביע על האפשרות להפחתת הגודש בכבישים, לפינוי שטחי חניה ולהגברת הנגישות עבור אוכלוסיות שאינן נוהגות. תרחיש המצביע על תועלת של עשרות מיליארדי שקלים בשנה בישראל – מחיסכון על זיהום אוויר, תאונות דרכים, דלקים, הוצאות רכב, בניית שטחי חניה ועוד.

התרחיש הפסימי

התרחיש הפסימי מצביע על פגיעה משמעותית בהכנסות המדינה. הכנסות המדינה מענף הרכב הסתכמו בשנת 2016 ב-41 מיליארד ש”ח, המהווים כ-12% מתקציב המדינה. הכנסות אלו חשופות לסיכון עם הכניסה של כלי רכב חשמליים, וביחוד עקב המרכיב המשמעותי ביותר, מיסוי הבלו.

הבלו הוא מס עקיף המוטל על רכישת מוצרים מייצור מקומי, כגון מוצרי טבק, אלכוהול ודלק. שיעורי הבלו על מוצרי הדלק השונים נקבעים על ידי אגף המכס והמע”מ במשרד האוצר וכיום מהווים כ- 43% מההכנסות המיסוי על ענף הרכב.

בתרחיש של חדירה מסיבית של כלי רכב חשמליים, הכנסות המדינה ממיסוי על דלק לתחבורה צפויות לרדת באופן משמעותי, עד שייעלמו לגמרי, כך לפי הדוח שפורסם. הירידה הדרסטית הצפויה בהכנסות המדינה היא עניין חשוב שיש לתת עליו את הדעת.

מכיוון שבעיית הירידה בהכנסות ממיסוי על דלקים מטרידה מדינות רבות, ישנן מספר אלטרנטיבות אשר נבדקות ברחבי העולם. בערים שונות בעולם כבר קיימות אגרות גודש, שאוסרות, מגבילות או מתמחרות את כניסתם של כלי רכב לאזורים מסוימים. בנוסף, מסתמן כי אימוץ של מודלים מיסויים דיפרנציאליים, מבוססי מיקום, זמן נסיעה ומקדם מילוי אשר יתמחרו את הנסיעה כתלות במקום, בשעה ובמקדם המילוי, מהווים אלטרנטיבה אפשרית למיסוי בישראל.

החל משנת 2030 תיאסר בישראל מכירת כלי רכב פרטיים חדשים המונעים בתזקיקי נפט. לשינוי בצריכת הדלקים השפעה כלכלית מהותית על המשק המקומי, החל מירידה דרסטית בהכנסות המדינה ממיסוי על הדלק וכלה בירידה בהכנסות חברות הדלק והזיקוק המקומיות. בנוסף חדירת שירותי הסעות שיתופיות צפויה גם היא לחולל מהפך במודל ההכנסות של המדינה מענף הרכב.

כתיבת תגובה