שלוש חברות אנרגיה ירוקה שאתם חייבים להכיר

שלוש חברות אנרגיה ירוקה שאתם חייבים להכיר

כחלק ממגמה עולמית להפחתת פליטת גזי חממה, מדינות רבות, לרבות ישראל, מעודדות השקעה בהקמת מתקנים לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות. כיום יותר מ-150 מדינות בעולם מקדמות מדיניות התומכת בייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות כאשר על פי התחזיות בשנת 2050, אנרגיות מתחדשות יספקו 87% מצריכת החשמל באירופה, ו-55% מצריכת החשמל בארצות הברית. לאחרונה הצטרפו למגמה העולמית גם תאגידי ענק בינלאומיים כגון גוגל ואמזון המקדמות רכישה של חשמל ירוק במטרה לצרוך 100% אנרגיה ירוקה.


אז מה היא אנרגיה מתחדשת?

אנרגיה מתחדשת היא אנרגיה הנוצרת מתהליכים טבעיים המחודשים באופן רציף. תהליכים אלו כוללים אור שמש, חום גיאותרמי, רוח, גאות ושפל, מים וביו-מס (עץ, פסולת). אנרגיה מתחדשת הינה כזאת שאי אפשר למצותה והיא מתחדשת בכל עת.

תחום האנרגיות המתחדשות צומח בקצב גבוה וכיום זהו הסקטור בעל הצמיחה המהירה ביותר בתחום החשמל.

אז איך אפשר ליהנות מחשיפה לסקטור? להלן כמה רעיונות:

אנרג׳יקס:

החברה עוסקת בייזום, פיתוח, מימון, הקמה, ניהול והפעלה של מתקנים לייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת ומכירת חשמל המיוצר במתקנים אלו, מתוך כוונה להחזיק בהם לטווח ארוך. החברה מפעילה מערכות פוטו-וולטאיות הכוללות מתקני ייצור הקולטים קרינה מאור השמש באמצעות לוחות סולריים הממוקמים על גבי הקרקע או על גבי גגות, כאשר החברה מוכרת את החשמל מהמערכות לרשת החשמל בתעריפים הנקבעים במכרזים של חברת החשמל. בנוסף, החברה פועלת גם בפרויקטים בתחום אנרגיית הרוח. בישראל הפרויקט המרכזי של החברה הינו פרויקט אר״ן- חוות הרוח שהחברה מפתחת בצפון רמת הגולן בהספק של 150-130 מגה וואט. חוות הרוח הכפופה לאסדרת התעודות הירוקות, זכאית לשני סוגי הכנסות ממכירת החשמל: הכנסות מ”חשמל שחור” ו-הכנסה ממכירת “תעודה ירוקה” אשר מוענקת ליצרני חשמל מאנרגיות מתחדשות ובכללן מפעילי חוות רוח, בגין כל 1 מגה וואט חשמל מיוצר. את התעודות הירוקות ניתן למכור לחברות ותאגידים אשר נדרשים לעמוד ביעד זיהום. ברבעון הראשון רשמה החברה גידול משמעותי בהכנסות- הכנסותיה לרבעון הסתכמו ב-66 מיליון ש״ח, זינוק של כ- 28% ביחס לרבעון הרביעי לשנת 2018 ובכ- 74% ביחס לרבעון הראשון אשתקד. שיעור ה-EBITDA צמח בכ-38% ביחס לרבעון הרביעי אשתקד ובכ-91% ביחס לרבעון הראשון אשתקד.

אנלייט:

החברה מתמחה בייזום, פיתוח, מימון, הקמה והפעלה של מיזמים לייצור חשמל נקי ממקורות אנרגיה מתחדשת באירופה ובישראל. בשנים האחרונות הקימה החברה למעלה מ 150 פרויקטים, בהספק כולל של מעל 500 מגה וואט, וכיום מפתחת פורטפוליו פרויקטים גדול במספר מדינות, מתוכו מעל 750 מגה וואט נוספים מצויים בשלבים מתקדמים לקראת הקמה. החברה נהנית מצבר הכנסות הולך וגדל הבנוי מהסכמים ארוכי טווח למכירת החשמל במתקניה הקיימים ובמקביל מפתחת פורטפוליו משמעותי של פרויקטים נוספים בעלי פוטנציאל מימוש בעתיד הקרוב. ברבעון הראשון הסתכמו הכנסותיה ממכירת חשמל לכ-58 מיליון שקל, צמיחה של כ-60% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. תחזית התקבולים ממכירת חשמל לשנת 2019 היא בטווח של 260-280 מיליון שקל. ה-EBITDA ברבעון הראשון הסתכם ב-49 מיליון שקל, צמיחה של כ-60% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

אלומיי קפיטל:

החברה משקיעה בתחנות פוטו-וולטאיות באירופה ובתחנת הכח הפרטית “דוראד” באשקלון. אלומיי קפיטל פועלת בתחומי ייצור ותשתיות של אנרגיה מתחדשת ונקייה. החברה הינה דואלית ומניותיה נסחרות בבורסות בניו יורק ובתל אביב. בבעלותה של: החברה 17 מתקני אנרגיה סולארית הפועלים בטכנולוגיה פוטווולטאית, הפועלים ומחוברים לרשתות החשמל הלאומיות. לחברה 12 מתקנים באיטליה, 4 מתקנים בספרד ומתקן אחד בישראל. בנוסף החברה מחזיקה (51%) בשני מפעלי ביוגז בהולנד וב- 9.375% בתחנת הכח דוראד באשקלון. הכנסות החברה הסתכמו ברבעון הראשון בכ-4.7 מיליון אירו, זאת לעומת כ-3 מיליון אירו ברבעון המקביל של 2018 – מדובר בגידול של כ-56%. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מתחילת הפעלתו של הפרויקט השני של ביו-גז בהולנד וממחירים גבוהים יותר לחשמל באיטליה בשנת 2018. בשורה התחתונה ההפסד הכולל הצטמצם לכ-400 אלף אירו, לעומת הפסד כולל של כ-1.9 מיליון אירו ברבעון הראשון של 2018.ה-EBITDA הסתכם בכ-2.5 מיליון אירו ברבעון הראשון של 2019, לעומת כ-1.3 מיליון אירו ברבעון הראשון של 2018.

כתיבת תגובה